Улази / Излази

Сви улази и излази - Стања за 09.06.2023.

Датум:
U
U
DP1 - РГЕ ИЗЛАЗ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:6,156,0006,156,000-
Уговорен:4,806,61100
Расположив:1,349,3896,156,0000
U
U
DP11 - ППС ЖУТИ КАНАЛ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:174,420174,420-
Уговорен:153,91100
Расположив:20,509174,4200
U
U
DP3 - СГС МАРТОНОШ ЗАПАД
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:513,000513,000-
Уговорен:205,21100
Расположив:307,789513,0000
U
U
DP4 - СГС БАНАТСКИ ДВОР
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:615,600615,600-
Уговорен:359,11100
Расположив:256,489615,6000
U
U
DP5 - СГС СРПСКИ ИТЕБЕЈ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:153,900153,900-
Уговорен:146,82000
Расположив:7,080153,9000
U
U
DP6 - СГС МЕЂА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:410,400410,400-
Уговорен:271,51100
Расположив:138,889410,4000
U
U
DP7 - СГС БАНАТСКИ ДВОР ЗАПАД
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:123,120123,120-
Уговорен:102,60000
Расположив:20,520123,1200
U
U
DP8 - СГС НОВО МИЛОШЕВО
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:153,900153,900-
Уговорен:133,38000
Расположив:20,520153,9000
U
U
DP9 - СГС ЖИТИШТЕ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:10,26010,260-
Уговорен:5,13000
Расположив:5,13010,2600
U
U
GT - ИП СРБИЈА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:120,966,144120,966,144-
Уговорен:99,809,91600
Расположив:21,156,228120,966,144120,966,133
U
U
S1 - ПСГ БАНАТСКИ ДВОР-Улаз
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:53,352,00053,352,000-
Уговорен:24,624,00000
Расположив:28,728,00053,352,00030,779,989
U
U
SBU - СБТ УЛАЗ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:153,900,000153,900,000-
Уговорен:000
Расположив:153,900,000153,900,0000
U
U
U1 - ППС Хоргош ХУН/СРБ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:141,977,184141,977,184-
Уговорен:000
Расположив:141,977,184141,977,1840
I
I
BG-122-1 - ТО БАТАЈНИЦА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:461,700461,700-
Уговорен:256,50000
Расположив:205,200461,7000
I
I
BG-122-2 - ШП БАТАЈНИЦА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:400,140400,140-
Уговорен:287,28000
Расположив:112,860400,1400
I
I
BG-123-1 - СУРЧИН 1 (СТАРА)
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:513,000513,000-
Уговорен:369,36000
Расположив:143,640513,0000
I
I
BG-123-2 - СУРЧИН 2 (НОВА)
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:256,500256,500-
Уговорен:148,77000
Расположив:107,730256,5000
I
I
BG-124-2 - БЕЖАНИЈА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:14,364,00014,364,000-
Уговорен:10,303,09200
Расположив:4,060,90814,364,0000
I
I
BG-125-1 - УМКА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,190,1601,190,160-
Уговорен:974,70000
Расположив:215,4601,190,1600
I
I
BG-126-1 - ЖЕЛЕЗНИК
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:135,432135,432-
Уговорен:57,45600
Расположив:77,976135,4320
I
I
BG-127-1 - СРЕМЧИЦА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:225,720225,720-
Уговорен:155,95200
Расположив:69,768225,7200
I
I
BG-127-2 - ШП ЖЕЛЕЗНИК
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:318,060318,060-
Уговорен:223,66800
Расположив:94,392318,0600
I
I
BG-129-1 - АВАЛА / ЦЕРАК
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:31,806,00031,806,000-
Уговорен:20,561,04000
Расположив:11,244,96031,806,0000
I
I
BG-130-1 - ВРЧИН
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:47,19647,196-
Уговорен:42,47600
Расположив:4,72047,1960
I
I
BG-131-1 - СОПОТ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:266,760266,760-
Уговорен:164,16000
Расположив:102,600266,7600
I
I
BG-132-1 - МЛАДЕНОВАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,026,0001,026,000-
Уговорен:728,46000
Расположив:297,5401,026,0000
I
I
BG-133-1 - АРАНЂЕЛОВАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,026,0001,026,000-
Уговорен:718,20000
Расположив:307,8001,026,0000
I
I
BG-133b-1 - ОРАШАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:20,52020,520-
Уговорен:13,33800
Расположив:7,18220,5200
I
I
BG-134-1 - СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:410,400410,400-
Уговорен:318,06000
Расположив:92,340410,4000
I
I
BG-135-1 - МИЛОШЕВАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:71,82071,820-
Уговорен:30,78000
Расположив:41,04071,8200
I
I
BG-137-1 - ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:8,208,0008,208,000-
Уговорен:4,719,60000
Расположив:3,488,4008,208,0000
I
I
BG-138-1 - Д ГОДОМИН НОВА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:35,91035,910-
Уговорен:17,44200
Расположив:18,46835,9100
I
I
BG-138-2 - ГОДОМИН НОВА-КРАЈЊИ КУПАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:140,562140,562-
Уговорен:000
Расположив:140,562140,5620
I
I
BG-139-1 - ЗЕМУН
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,539,0001,539,000-
Уговорен:943,92000
Расположив:595,0801,539,0000
I
I
BG-140-1 - ПКБ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:513,000513,000-
Уговорен:184,68000
Расположив:328,320513,0000
I
I
BG-147-1 - ВЕЛИКА ПЛАНА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:348,840348,840-
Уговорен:225,72000
Расположив:123,120348,8400
I
I
BG-148-1 - СВИЛАЈНАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:348,840348,840-
Уговорен:92,34000
Расположив:256,500348,8400
I
I
BG-149-1 - МАРКОВАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:30,78030,780-
Уговорен:19,49400
Расположив:11,28630,7800
I
I
BG-150-1 - ЛАПОВО
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:63,61263,612-
Уговорен:43,09200
Расположив:20,52063,6120
I
I
BG-151-1 - ЛАПОВО 2
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:266,760266,760-
Уговорен:82,08000
Расположив:184,680266,7600
I
I
BG-152-1 - ЈАГОДИНА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,651,8601,651,860-
Уговорен:1,097,82000
Расположив:554,0401,651,8600
I
I
BG-152b-1 - ЈАГОДИНА 2
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:595,080595,080-
Уговорен:379,62000
Расположив:215,460595,0800
I
I
BG-153-1 - ЋУПРИЈА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:318,060318,060-
Уговорен:235,98000
Расположив:82,080318,0600
I
I
BG-154-1 - ПАРАЋИН
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,056,7801,056,780-
Уговорен:902,88000
Расположив:153,9001,056,7800
I
I
BG-155-1 - ЦЕМЕНТАРА ПОПОВАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,210,6801,210,680-
Уговорен:48,22200
Расположив:1,162,4581,210,6800
I
I
BG-155-3 - НОВИ ПОПОВАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:123,120123,120-
Уговорен:25,65000
Расположив:97,470123,1200
I
I
BG-156-1 - КРАГУЈЕВАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:4,904,2804,904,280-
Уговорен:3,724,38000
Расположив:1,179,9004,904,2800
I
I
BG-157-1 - КРАЉЕВО
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,333,8001,333,800-
Уговорен:859,78800
Расположив:474,0121,333,8000
I
I
BG-158-1 - ВРЊАЧКА БАЊА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:287,280287,280-
Уговорен:209,30400
Расположив:77,976287,2800
I
I
BG-158b-1 - ТРСТЕНИК
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:410,400410,400-
Уговорен:257,52600
Расположив:152,874410,4000
I
I
BG-159-1 - АЛЕКСАНДРОВАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:256,500256,500-
Уговорен:159,03000
Расположив:97,470256,5000
I
I
BG-160-1 - КРУШЕВАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:2,000,7002,000,700-
Уговорен:1,385,10000
Расположив:615,6002,000,7000
I
I
BG-160b-1 - ВАРВАРИН
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:102,600102,600-
Уговорен:52,32600
Расположив:50,274102,6000
I
I
BG-161-1 - ЧАЧАК
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:2,667,6002,667,600-
Уговорен:1,780,26400
Расположив:887,3362,667,6000
I
I
BG-162-1 - ПРЕЉИНА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:225,720225,720-
Уговорен:41,04000
Расположив:184,680225,7200
I
I
BG-163-1 - ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:954,180954,180-
Уговорен:677,16000
Расположив:277,020954,1800
I
I
BG-164-1 - ЛУЧАНИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:718,200718,200-
Уговорен:280,09800
Расположив:438,102718,2000
I
I
BG-165-1 - ПОЖЕГА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:112,860112,860-
Уговорен:71,82000
Расположив:41,040112,8600
I
I
BG-166-1 - УЖИЦЕ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:2,154,6002,154,600-
Уговорен:1,559,52000
Расположив:595,0802,154,6000
I
I
BG-167-1 - ВЕЛУР
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:359,100359,100-
Уговорен:225,72000
Расположив:133,380359,1000
I
I
BG-168-1 - ПОЈАТЕ ЈУГОРОСГАЗ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:6,771,6006,771,600-
Уговорен:3,627,93600
Расположив:3,143,6646,771,6000
I
I
BG-168-2 - ППС ПОЈАТЕ-СОП
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:4,6174,617-
Уговорен:7200
Расположив:4,5454,6170
I
I
BG-180-1 - ШАБАЦ 2
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:246,240246,240-
Уговорен:164,16000
Расположив:82,080246,2400
I
I
BG-181-1 - КРИОГАС-ЦЕРАК
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:590,976590,976-
Уговорен:205,20000
Расположив:385,776590,9760
I
I
BG-181-2 - КРИОГАС-ЦЕРАК-ГРЕЈАЊЕ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,0261,026-
Уговорен:41000
Расположив:6161,0260
I
I
BG-183-1 - БАТОЧИНА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:246,240246,240-
Уговорен:24,62400
Расположив:221,616246,2400
I
I
BG-184-1 - ПОЖАРЕВАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:492,480492,480-
Уговорен:87,21000
Расположив:405,270492,4800
I
I
BG-185-1 - МАРКОВАЦ 2
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:369,360369,360-
Уговорен:49,24800
Расположив:320,112369,3600
I
I
BG-197-1 - ЗЛАТИБОР
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:246,240246,240-
Уговорен:82,08000
Расположив:164,160246,2400
I
I
BG-198-1 - АРИЉЕ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:246,240246,240-
Уговорен:32,07300
Расположив:214,167246,2400
I
I
BG-202-1 - ЉУБИЧЕВО
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:759,240759,240-
Уговорен:683,31600
Расположив:75,924759,2400
I
I
BG-203-1 - ДОБАНОВЦИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:3,693,6003,693,600-
Уговорен:232,33800
Расположив:3,461,2623,693,6000
I
I
BG-206-1 - КОСЈЕРИЋ-СРЕДЊИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:112,860112,860-
Уговорен:33,50900
Расположив:79,351112,8600
I
I
BG-207-1 - СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 2 КУШАДАК
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:287,280287,280-
Уговорен:4,10400
Расположив:283,176287,2800
I
I
BG-29-1 - ШП ЛЕШНИЦА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:82,08082,080-
Уговорен:37,96200
Расположив:44,11882,0800
I
I
BG-57-1 - ШАБАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:2,565,0002,565,000-
Уговорен:1,857,06000
Расположив:707,9402,565,0000
I
I
BG-58-1 - ДУВАНИШТЕ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:369,360369,360-
Уговорен:71,82000
Расположив:297,540369,3600
I
I
BG-60-1 - ШП ЛОЗНИЦА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,621,0801,621,080-
Уговорен:728,46000
Расположив:892,6201,621,0800
I
I
KI-179-1 - ПОЛЕТ КЕРАМИКА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:307,800307,800-
Уговорен:266,76000
Расположив:41,040307,8000
I
I
KI-6-1 - СЕНТА СРЕДЊИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,026,0001,026,000-
Уговорен:605,34000
Расположив:420,6601,026,0000
I
I
KI-6-2 - ТЕ-ТО СЕНТА ШЕЋЕРАНА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,026,0001,026,000-
Уговорен:000
Расположив:1,026,0001,026,0000
I
I
KI-63-1 - ШП ЧОКА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:102,600102,600-
Уговорен:54,37800
Расположив:48,222102,6000
I
I
KI-63-2 - ИНДУСТРИЈА СРЕДЊИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:205,200205,200-
Уговорен:33,85800
Расположив:171,342205,2000
I
I
KI-64-1 - ШП МОКРИН
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:153,900153,900-
Уговорен:104,65200
Расположив:49,248153,9000
I
I
KI-65-1 - МСК
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:9,234,0009,234,000-
Уговорен:1,02600
Расположив:9,232,9749,234,0000
I
I
KI-65-2 - КИКИНДА СРЕДЊИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:2,565,0002,565,000-
Уговорен:1,774,98000
Расположив:790,0202,565,0000
I
I
KI-66-1 - НОВО МИЛОШЕВО СРЕДЊИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:307,800307,800-
Уговорен:179,55000
Расположив:128,250307,8000
I
I
KI-67-1 - ШП НОВИ КОЗАРЦИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:246,240246,240-
Уговорен:174,42000
Расположив:71,820246,2400
I
I
KI-69-1 - ШП НОВА ЦРЊА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:51,30051,300-
Уговорен:16,41600
Расположив:34,88451,3000
I
I
KI-69-2 - ШП АЛЕКСАНДРОВО
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:71,82071,820-
Уговорен:41,04000
Расположив:30,78071,8200
I
I
KI-69-3 - УЉАРА БАНАТ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:225,720225,720-
Уговорен:133,38000
Расположив:92,340225,7200
I
I
KI-70-1 - ШП ВОЈВОДА СТЕПА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:92,34092,340-
Уговорен:36,93600
Расположив:55,40492,3400
I
I
KI-72-1 - Д ГМРС С.ЦРЊА-РАДОЈ.
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:43,09243,092-
Уговорен:16,41600
Расположив:26,67643,0920
I
I
KI-72-2 - СР.ЦРЊА /СИЛОС СРЕДЊИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:36,93636,936-
Уговорен:1000
Расположив:36,92636,9360
I
I
KI-72-4 - ШП СРПСКА ЦРЊА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:205,200205,200-
Уговорен:105,16500
Расположив:100,035205,2000
I
I
KI-73-1 - ГАЛАД СРЕДЊИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:20,52020,520-
Уговорен:1,64200
Расположив:18,87820,5200
I
I
KI-73-2 - ДП ГАЛАД ФАРМА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:155,952155,952-
Уговорен:12,31200
Расположив:143,640155,9520
I
I
KI-74-1 - ШП БАШАИД
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:102,600102,600-
Уговорен:61,56000
Расположив:41,040102,6000
I
I
KI-74-2 - ППК 1.ОКТОБАР
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:61,56061,560-
Уговорен:1,33400
Расположив:60,22661,5600
I
I
KI-74-3 - СУШАРА БАШАИД
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:61,56061,560-
Уговорен:000
Расположив:61,56061,5600
I
I
KI-75-1 - ШП НОВИ БЕЧЕЈ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:307,800307,800-
Уговорен:194,94000
Расположив:112,860307,8000
I
I
KI-75-2 - Д ГМРС ПОЛЕТ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:586,872586,872-
Уговорен:302,67000
Расположив:284,202586,8720
I
I
NS-1-1 - ШП ХОРГОШ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:184,680184,680-
Уговорен:67,71600
Расположив:116,964184,6800
I
I
NS-1-2 - ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:10,26010,260-
Уговорен:5,74600
Расположив:4,51410,2600
I
I
NS-10-1 - ШП БАЧ.ПЕТРОВО СЕЛО
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:51,30051,300-
Уговорен:20,52000
Расположив:30,78051,3000
I
I
NS-11-1 - ЛИНДЕ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:56,43056,430-
Уговорен:7,69500
Расположив:48,73556,4300
I
I
NS-12-1 - ШП БЕЧЕЈ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,385,1001,385,100-
Уговорен:864,91800
Расположив:520,1821,385,1000
I
I
NS-13-1 - ШП БАЧКО ГРАДИШТЕ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:71,82071,820-
Уговорен:46,17000
Расположив:25,65071,8200
I
I
NS-14-1 - Д ГМРС ЧУРУГ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:205,200205,200-
Уговорен:107,73000
Расположив:97,470205,2000
I
I
NS-15-1 - ШП ТЕМЕРИН
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:974,700974,700-
Уговорен:718,20000
Расположив:256,500974,7000
I
I
NS-15-2 - ТЕМЕРИН СРЕДЊИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:338,580338,580-
Уговорен:153,90000
Расположив:184,680338,5800
I
I
NS-16-1 - СРБОБРАН СРЕДЊИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:410,400410,400-
Уговорен:277,02000
Расположив:133,380410,4000
I
I
NS-169-1 - ЗВОРНИК
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:15,847,37515,847,375-
Уговорен:12,684,00000
Расположив:3,163,37515,847,3750
I
I
NS-169-2 - ЗВОРНИК 2
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:3,169,4753,169,475-
Уговорен:1,617,74200
Расположив:1,551,7333,169,4750
I
I
NS-169-3 - ШЕПАК
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:2,112,9832,112,983-
Уговорен:000
Расположив:2,112,9832,112,9830
I
I
NS-17-1 - ПИОНИР
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:51,30051,300-
Уговорен:2,05200
Расположив:49,24851,3000
I
I
NS-176-1 - Д ГМРС БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:370,386370,386-
Уговорен:52,32600
Расположив:318,060370,3860
I
I
NS-177-1 - Д ГМРС СИВАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:277,020277,020-
Уговорен:35,91000
Расположив:241,110277,0200
I
I
NS-178-1 - Д ГМРС ОЏАЦИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:595,080595,080-
Уговорен:99,52200
Расположив:495,558595,0800
I
I
NS-179-1 - ШП РУСКИ КРСТУР
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:164,160164,160-
Уговорен:25,65000
Расположив:138,510164,1600
I
I
NS-18-1 - ШП ВРБАС
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:820,800820,800-
Уговорен:636,12000
Расположив:184,680820,8000
I
I
NS-182-1 - СТАНИЦА ЦНГ НОВИ САД
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:5,1305,130-
Уговорен:3,07800
Расположив:2,0525,1300
I
I
NS-187-1 - ШП КЉАЈИЋЕВО
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:2,052,0002,052,000-
Уговорен:10,26000
Расположив:2,041,7402,052,0000
I
I
NS-19-1 - Д ГМРС КУЛА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:215,460215,460-
Уговорен:115,93800
Расположив:99,522215,4600
I
I
NS-190-1 - ШП ВИЛОВО
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:513,000513,000-
Уговорен:16,41600
Расположив:496,584513,0000
I
I
NS-2-1 - ШП МАЛЕ ПИЈАЦЕ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:20,52020,520-
Уговорен:10,26000
Расположив:10,26020,5200
I
I
NS-20-1 - Д ГМРС ЦРВЕНКА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:328,320328,320-
Уговорен:123,12000
Расположив:205,200328,3200
I
I
NS-20-2 - ЦРВЕНКА-ШЕЋЕРАНА (Д ГМРС)
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:3,180,6003,180,600-
Уговорен:7,42800
Расположив:3,173,1723,180,6000
I
I
NS-201-1 - ШИД
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:51,30051,300-
Уговорен:5,00000
Расположив:46,30051,3000
I
I
NS-21-1 - ШП СОМБОР
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,128,6001,128,600-
Уговорен:820,80000
Расположив:307,8001,128,6000
I
I
NS-22-1 - Д ГМРС АПАТИН
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:646,380646,380-
Уговорен:492,48000
Расположив:153,900646,3800
I
I
NS-23-1 - ШП ГОСПОЂИНЦИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:112,860112,860-
Уговорен:69,76800
Расположив:43,092112,8600
I
I
NS-24-1 - ЖАБАЉ/ ЂУРЂЕВО СРЕДЊИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:380,646380,646-
Уговорен:261,63000
Расположив:119,016380,6460
I
I
NS-25-1 - ШЕЋЕРАНА ЖАБАЉ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:2,052,0002,052,000-
Уговорен:3,59100
Расположив:2,048,4092,052,0000
I
I
NS-25-2 - НИВА ЖАБАЉ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:205,200205,200-
Уговорен:7,18200
Расположив:198,018205,2000
I
I
NS-27-1 - ШП РУМЕНКА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:425,790425,790-
Уговорен:328,32000
Расположив:97,470425,7900
I
I
NS-27-2 - АСФАЛТНА БАЗА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:102,600102,600-
Уговорен:17,44200
Расположив:85,158102,6000
I
I
NS-28-1 - ШП ФУТОГ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,344,0601,344,060-
Уговорен:1,005,48000
Расположив:338,5801,344,0600
I
I
NS-29-1 - ПЛАНТА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:49,24849,248-
Уговорен:51300
Расположив:48,73549,2480
I
I
NS-3-1 - ШП СУБОТИЦА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:3,334,5003,334,500-
Уговорен:2,462,40000
Расположив:872,1003,334,5000
I
I
NS-30-2 - ГЕРОНТОЛОШКИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:25,65025,650-
Уговорен:11,28600
Расположив:14,36425,6500
I
I
NS-30-3 - ДН ГМРС М.ВИДАК ФУТОГ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:102,600102,600-
Уговорен:2,66800
Расположив:99,932102,6000
I
I
NS-31-1 - ШП ГЛОЖАН / БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:533,520533,520-
Уговорен:420,66000
Расположив:112,860533,5200
I
I
NS-32-1 - ШП ЧЕЛАРЕВО СРЕДЊИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:277,020277,020-
Уговорен:189,81000
Расположив:87,210277,0200
I
I
NS-33-1 - Б.ПЛАНКА СРЕДЊИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,231,2001,231,200-
Уговорен:902,88000
Расположив:328,3201,231,2000
I
I
NS-34-1 - НОВИ САД 1 СРЕДЊИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:12,312,00012,312,000-
Уговорен:9,000,99500
Расположив:3,311,00512,312,0000
I
I
NS-34-5 - СРЕМ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:2,308,5002,308,500-
Уговорен:1,539,00000
Расположив:769,5002,308,5000
I
I
NS-4-2 - ВОЈВОДИНАПУТ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:287,280287,280-
Уговорен:37,96200
Расположив:249,318287,2800
I
I
NS-45-1 - БФЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,128,6001,128,600-
Уговорен:130,30200
Расположив:998,2981,128,6000
I
I
NS-45-2 - ШП БЕОЧИН
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:369,360369,360-
Уговорен:266,76000
Расположив:102,600369,3600
I
I
NS-45-4 - ЦНГ ПУМПА БЕОЧИН
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:984,960984,960-
Уговорен:364,94000
Расположив:620,020984,9600
I
I
NS-46-1 - ШП ШАЈКАШ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:205,200205,200-
Уговорен:107,73000
Расположив:97,470205,2000
I
I
NS-47-1 - ШП БУДИСАВА / КАЋ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:615,600615,600-
Уговорен:441,18000
Расположив:174,420615,6000
I
I
NS-48-1 - ТЕ-ТО НОВИ САД
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:19,801,80019,801,800-
Уговорен:8,823,60000
Расположив:10,978,20019,801,8000
I
I
NS-48-2 - ШП ШАНГАЈ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:92,34092,340-
Уговорен:21,54600
Расположив:70,79492,3400
I
I
NS-49-1 - ШП БЕШКА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:179,550179,550-
Уговорен:133,38000
Расположив:46,170179,5500
I
I
NS-49-2 - ШП КРЧЕДИН
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:287,280287,280-
Уговорен:194,94000
Расположив:92,340287,2800
I
I
NS-5-1 - Д ГМРС КАЊИЖА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,364,5801,364,580-
Уговорен:800,28000
Расположив:564,3001,364,5800
I
I
NS-5-2 - Д ГМРС НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:410,400410,400-
Уговорен:215,46000
Расположив:194,940410,4000
I
I
NS-50-1 - ШП ИНЂИЈА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,949,4001,949,400-
Уговорен:1,436,40000
Расположив:513,0001,949,4000
I
I
NS-51-1 - ШП ПУТИНЦИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:595,080595,080-
Уговорен:174,42000
Расположив:420,660595,0800
I
I
NS-52-1 - ШП РУМА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,354,3201,354,320-
Уговорен:1,077,30000
Расположив:277,0201,354,3200
I
I
NS-53-1 - ТЕ-ТО СР.МИТОВИЦА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:820,800820,800-
Уговорен:359,10000
Расположив:461,700820,8000
I
I
NS-53-2 - ШП СР.МИТРОВИЦА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:2,052,0002,052,000-
Уговорен:1,569,78000
Расположив:482,2202,052,0000
I
I
NS-54-1 - ШП СТАРИ БАНОВЦИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:400,140400,140-
Уговорен:287,28000
Расположив:112,860400,1400
I
I
NS-54-2 - ШП НОВИ БАНОВЦИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:279,072279,072-
Уговорен:205,20000
Расположив:73,872279,0720
I
I
NS-54-3 - ТОПЛАНА БАНОВЦИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:133,380133,380-
Уговорен:61,56000
Расположив:71,820133,3800
I
I
NS-55-1 - ШП СТАРА ПАЗОВА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,487,7001,487,700-
Уговорен:1,077,30000
Расположив:410,4001,487,7000
I
I
NS-55-2 - ШП НОВА ПАЗОВА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:738,720738,720-
Уговорен:543,78000
Расположив:194,940738,7200
I
I
NS-56-1 - ШП НИКИНЦИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:200,070200,070-
Уговорен:93,36600
Расположив:106,704200,0700
I
I
NS-62-1 - ШП ПЕЋИНЦИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:410,400410,400-
Уговорен:251,37000
Расположив:159,030410,4000
I
I
NS-7-1 - ШП БАЧКА ТОПОЛА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:666,900666,900-
Уговорен:513,00000
Расположив:153,900666,9000
I
I
NS-7-2 - ШП МАЛИ ИЂОШ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:205,200205,200-
Уговорен:117,99000
Расположив:87,210205,2000
I
I
NS-8-1 - АДА ХАЛАС ЈОЖЕФ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:143,640143,640-
Уговорен:29,75400
Расположив:113,886143,6400
I
I
NS-9-1 - Д ГМРС АДА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:256,500256,500-
Уговорен:174,42000
Расположив:82,080256,5000
I
I
PA-100-1 - ШП СТАРИ ЛЕЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:11,28611,286-
Уговорен:8,41300
Расположив:2,87311,2860
I
I
PA-100-2 - 1.ОКТОБАР СТАРИ ЛЕЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:30,78030,780-
Уговорен:13,33800
Расположив:17,44230,7800
I
I
PA-101-1 - ПДП ХАЈДУЧИЦА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:61,56061,560-
Уговорен:29,75400
Расположив:31,80661,5600
I
I
PA-101-2 - ШП ХАЈДУЧИЦА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:52,32652,326-
Уговорен:21,54600
Расположив:30,78052,3260
I
I
PA-102-1 - ШП ПЛАНДИШТЕ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:361,152361,152-
Уговорен:256,50000
Расположив:104,652361,1520
I
I
PA-104-1 - ВИРТ ВРШАЧКИ РИТОВИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:20,52020,520-
Уговорен:4,51400
Расположив:16,00620,5200
I
I
PA-105-1 - ЈКП 2.ОКТОБАР ВРШАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:2,359,8002,359,800-
Уговорен:1,692,90000
Расположив:666,9002,359,8000
I
I
PA-106-1 - НИС-НГ ЈАНОШИК
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:71,82071,820-
Уговорен:10,26000
Расположив:61,56071,8200
I
I
PA-106-2 - ШП ЈЕРМЕНОВЦИ-БАРИЦЕ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:41,04041,040-
Уговорен:21,54600
Расположив:19,49441,0400
I
I
PA-106-3 - ШП ЈАНОШИК-ЛОКВЕ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:92,34092,340-
Уговорен:66,69000
Расположив:25,65092,3400
I
I
PA-107-1 - ШП ИЛАНЏА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:123,120123,120-
Уговорен:77,97600
Расположив:45,144123,1200
I
I
PA-107-2 - ИЛАНЏА ИНДУСТРИЈА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:33,85833,858-
Уговорен:61600
Расположив:33,24233,8580
I
I
PA-108-1 - СС ЛОКВЕ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:10,26010,260-
Уговорен:5,13000
Расположив:5,13010,2600
I
I
PA-109-1 - АЛТЕКС АЛИБУНАР
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:10,26010,260-
Уговорен:1100
Расположив:10,24910,2600
I
I
PA-109-2 - РОТО АЛИБУНАР
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:13,33813,338-
Уговорен:10,26000
Расположив:3,07813,3380
I
I
PA-109-3 - ИЗОЛИР АЛИБУНАР
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:10,26010,260-
Уговорен:2,36000
Расположив:7,90010,2600
I
I
PA-109-4 - Д ГМРС АЛИБУНАР
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:123,120123,120-
Уговорен:81,05400
Расположив:42,066123,1200
I
I
PA-110-1 - Д ГМРС ВЛАДИМИРОВАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:107,730107,730-
Уговорен:70,79400
Расположив:36,936107,7300
I
I
PA-111-1 - ШП БАН.НОВО СЕЛО
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:164,160164,160-
Уговорен:113,88600
Расположив:50,274164,1600
I
I
PA-112-1 - ШП МРАМОРАК
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:87,21087,210-
Уговорен:78,48900
Расположив:8,72187,2100
I
I
PA-112-2 - ШП ДОЛОВО
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:92,34092,340-
Уговорен:83,10300
Расположив:9,23792,3400
I
I
PA-113-1 - Д ГМРС БАН. КАРЛОВАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:205,200205,200-
Уговорен:141,58800
Расположив:63,612205,2000
I
I
PA-114-1 - ЕЛАН АД ИЗБИШТЕ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:30,78030,780-
Уговорен:35900
Расположив:30,42130,7800
I
I
PA-114-2 - ШП ИЗБИШТЕ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:30,78030,780-
Уговорен:24,62400
Расположив:6,15630,7800
I
I
PA-115-1 - ШП УЉМА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:82,08082,080-
Уговорен:73,87200
Расположив:8,20882,0800
I
I
PA-116-1 - Д ГМРС ИГМА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:65,66465,664-
Уговорен:41000
Расположив:65,25465,6640
I
I
PA-117-1 - СКРОБАРА ЈАБУКА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:307,800307,800-
Уговорен:194,94000
Расположив:112,860307,8000
I
I
PA-117-2 - ФСХ ЈАБУКА ПАНЧЕВО
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:82,08082,080-
Уговорен:26,67600
Расположив:55,40482,0800
I
I
PA-117-3 - ШП КАЧАРЕВО
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:615,600615,600-
Уговорен:369,36000
Расположив:246,240615,6000
I
I
PA-118-1 - ПАН ЛЕДИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,969,9201,969,920-
Уговорен:1,772,928196,9920
Расположив:196,9921,772,9280
I
I
PA-118-2 - ПАН ЛЕДИ ГРЕЈАЊЕ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:2,2572,257-
Уговорен:82100
Расположив:1,4362,2570
I
I
PA-119-1 - БЕДЕМ ПРЕВОЗ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:2,093,0402,093,040-
Уговорен:1,231,20000
Расположив:861,8402,093,0400
I
I
PA-119-2 - БЕДЕМ ПРЕВОЗ ГРЕЈАЊЕ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,0261,026-
Уговорен:20500
Расположив:8211,0260
I
I
PA-120-1 - АЗОТАРА ПАНЧЕВО
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:15,390,00015,390,000-
Уговорен:000
Расположив:15,390,00015,390,0000
I
I
PA-120-2 - Д ГМРС ГРАНЕКСПОРТ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:143,640143,640-
Уговорен:11,28600
Расположив:132,354143,6400
I
I
PA-120-3 - ПЕТРОХЕМИЈА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:4,206,6004,206,600-
Уговорен:2,359,80000
Расположив:1,846,8004,206,6000
I
I
PA-121-1 - Д ГМРС ГРАД ПАНЧЕВО
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:2,308,5002,308,500-
Уговорен:1,646,21700
Расположив:662,2832,308,5000
I
I
PA-141-1 - С.ТАМИШ НАДЕЛ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:41,04041,040-
Уговорен:23,59800
Расположив:17,44241,0400
I
I
PA-143-2 - ШП ОРАХОВО
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:35,91035,910-
Уговорен:21,54600
Расположив:14,36435,9100
I
I
PA-144-1 - ШП БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:66,69066,690-
Уговорен:44,11800
Расположив:22,57266,6900
I
I
PA-145-1 - ШП ПЛОЧИЦЕ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:164,160164,160-
Уговорен:147,74400
Расположив:16,416164,1600
I
I
PA-146-1 - ШП КОВИН
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:656,640656,640-
Уговорен:502,74000
Расположив:153,900656,6400
I
I
PA-146-3 - КОВИН-ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:123,120123,120-
Уговорен:110,80800
Расположив:12,312123,1200
I
I
PA-170-1 - ГМРС РНП
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:11,080,80011,080,800-
Уговорен:9,972,7201,313,2800
Расположив:1,108,0809,767,5200
I
I
PA-188-1 - ТЕ-ТО ПАНЧЕВО
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:10,588,32010,588,320-
Уговорен:9,234,00000
Расположив:1,354,32010,588,3200
I
I
PA-191-1 - БИОГАС ЕНЕРЏИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:984,960984,960-
Уговорен:20,52000
Расположив:964,440984,9600
I
I
PA-204-1 - ШП БЕЛА ЦРКВА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,634,4801,634,480-
Уговорен:000
Расположив:1,634,4801,634,4800
I
I
SBI - СБТ ИЗЛАЗ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:153,900,000153,900,000-
Уговорен:000
Расположив:153,900,000153,900,0000
I
I
ZR-171-1 - ПСГ Б.ДВОР-Излаз
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:30,780,00030,780,000-
Уговорен:000
Расположив:30,780,00030,780,00030,779,989
I
I
ZR-173-1 - СС И ЕЛЕМИР
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:133,380133,380-
Уговорен:76,95000
Расположив:56,430133,3800
I
I
ZR-175-1 - РГЕ ФР-15 ЕНЕРГЕТИКА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:718,200718,200-
Уговорен:205,20000
Расположив:513,000718,2000
I
I
ZR-208-1 - ЈУГОИСТОК ЗРЕЊАНИН
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:2,462,4002,462,400-
Уговорен:359,10000
Расположив:2,103,3002,462,4000
I
I
ZR-76-1 - ШП МЕЛЕНЦИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:133,380133,380-
Уговорен:84,13200
Расположив:49,248133,3800
I
I
ZR-76-2 - ШП КУМАНЕ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:65,66465,664-
Уговорен:49,24800
Расположив:16,41665,6640
I
I
ZR-76-3 - МЕЛЕНЦИ СРЕДЊИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:82,08082,080-
Уговорен:21,54600
Расположив:60,53482,0800
I
I
ZR-77-2 - ШП ЕЛЕМИР
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:215,460215,460-
Уговорен:144,35800
Расположив:71,102215,4600
I
I
ZR-78-1 - ПЕТРОХЕМИЈА-ФСК ЕЛЕМИР
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:646,380646,380-
Уговорен:307,80000
Расположив:338,580646,3800
I
I
ZR-79-1 - ШП БАНАТСКИ ДВОР
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:43,09243,092-
Уговорен:24,62400
Расположив:18,46843,0920
I
I
ZR-80-1 - ШП ТОРДА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:30,78030,780-
Уговорен:9,23400
Расположив:21,54630,7800
I
I
ZR-80-2 - ФАРМА БАНАТСКИ ДВОР
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:71,82071,820-
Уговорен:7,18200
Расположив:64,63871,8200
I
I
ZR-81-1 - Д ГМРС БАН. КАРАЂОРЂЕВО
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:205,200205,200-
Уговорен:108,75600
Расположив:96,444205,2000
I
I
ZR-82-1 - Д ГМРС БЕГЕЈЦИ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:307,800307,800-
Уговорен:161,08200
Расположив:146,718307,8000
I
I
ZR-83-1 - Д ГМРС СРПСКИ ИТЕБЕЈ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:153,900153,900-
Уговорен:37,96200
Расположив:115,938153,9000
I
I
ZR-83-2 - ШП СРПСКИ ИТЕБЕЈ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:133,380133,380-
Уговорен:81,05400
Расположив:52,326133,3800
I
I
ZR-84-1 - ШП МЕЂА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:10,26010,260-
Уговорен:9,23400
Расположив:1,02610,2600
I
I
ZR-85-1 - ИГМ НЕИМАР
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:205,200205,200-
Уговорен:27,70200
Расположив:177,498205,2000
I
I
ZR-85-2 - Д ГМРС НЕИМАР
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:513,000513,000-
Уговорен:309,33900
Расположив:203,661513,0000
I
I
ZR-86-1 - ШП КЛЕК
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:102,600102,600-
Уговорен:64,63800
Расположив:37,962102,6000
I
I
ZR-87-1 - ДН ГМРС ПРОЛЕТЕР
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:54,37854,378-
Уговорен:1,33400
Расположив:53,04454,3780
I
I
ZR-88-1 - Д ГМРС ЗРЕЊАНИН
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:2,154,6002,154,600-
Уговорен:1,428,19200
Расположив:726,4082,154,6000
I
I
ZR-90-1 - ШП МУЖЉА ЕЧКА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:646,380646,380-
Уговорен:472,42200
Расположив:173,958646,3800
I
I
ZR-90-2 - ГРАДСКА ТОПЛАНА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:1,231,2001,231,200-
Уговорен:656,64000
Расположив:574,5601,231,2000
I
I
ZR-90-3 - Д ГМРС С.МИХАЉ ИПОК
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:410,400410,400-
Уговорен:174,42000
Расположив:235,980410,4000
I
I
ZR-90-4 - Д ГМРС С.МИХАЉ ШЕЋЕРАНА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:51,30051,300-
Уговорен:10300
Расположив:51,19751,3000
I
I
ZR-90-5 - ТЕ-ТО СЕРВО МИХАЉ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:166,212166,212-
Уговорен:51,29000
Расположив:114,922166,2120
I
I
ZR-90-6 - Д ГМРС С.МИХАЉ ТЕГУМ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:123,120123,120-
Уговорен:71,82000
Расположив:51,300123,1200
I
I
ZR-91-1 - ТЕ-ТО ЗРЕЊАНИН
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:7,182,0007,182,000-
Уговорен:1100
Расположив:7,181,9897,182,0000
I
I
ZR-92-1 - Д ГМРС МЕТИНД
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:23,59823,598-
Уговорен:14,36400
Расположив:9,23423,5980
I
I
ZR-93-1 - ШП ЛАЗАРЕВО
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:164,160164,160-
Уговорен:52,32600
Расположив:111,834164,1600
I
I
ZR-93-2 - ШП ЗЛАТИЦА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:10,26010,260-
Уговорен:5,64300
Расположив:4,61710,2600
I
I
ZR-93-3 - ЗЛАТИЦА ЛАЗАРЕВО
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:82,08082,080-
Уговорен:92300
Расположив:81,15782,0800
I
I
ZR-94-1 - ШП БОТОШ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:102,600102,600-
Уговорен:73,87200
Расположив:28,728102,6000
I
I
ZR-95-1 - Д ГМРС ЈАРКОВАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:10,26010,260-
Уговорен:5100
Расположив:10,20910,2600
I
I
ZR-95-2 - ШП ЈАРКОВАЦ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:30,78030,780-
Уговорен:20,52000
Расположив:10,26030,7800
I
I
ZR-96-1 - Д ГМРС СЕЧАЊ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:166,212166,212-
Уговорен:85,15800
Расположив:81,054166,2120
I
I
ZR-96-2 - ШП СЕЧАЊ
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:87,21087,210-
Уговорен:61,56000
Расположив:25,65087,2100
I
I
ZR-97-2 - ШП НЕУЗИНА
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:20,52020,520-
Уговорен:11,28600
Расположив:9,23420,5200
I
I
ZR-98-1 - ШП БОКА-ШУРЈАН
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:46,17046,170-
Уговорен:24,62400
Расположив:21,54646,1700
I
I
ZR-99-1 - ГРАНИЧАР КОНАК
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:51,30051,300-
Уговорен:2,05200
Расположив:49,24851,3000
I
I
ZR-99-2 - ШП КОНАК
Капацитет: Непрекидни Прекидни Повратни
Технички:25,65025,650-
Уговорен:14,36400
Расположив:11,28625,6500